365bet体育在线

365bet体育重磅推出聚乙二醇修饰剂(PEG修饰剂),助力药物研发。

没有标签
365bet体育重磅推出聚乙二醇修饰剂(PEG修饰剂),助力药物研发。

      365bet体育是领先的PEG修饰剂(PEG derivatives, PEGylation试剂)供应商,拥有种类齐全的PEG衍生物,包括:NHS-PEG,马来酰亚胺PEG,巯基PEG,氨基PEG,叠氮PEG,DSPE PEG,荧光PEG等。为广大的客户提供产品与服务。修饰性PEG可应用于药物输送、医疗设备改造和诊断分析等领域。365bet体育提供从磷脂PEGs到荧光PEGs的多种选择,种类齐全,产品线丰富。365bet体育提供的PEG产品具有以下优势:

  • 多种官能团修饰,选择无限。
  • 提供所需反应的多个活性位点。
  • 90%以上的品种均有现货,交货快速。
  • 定制服务,客户可量身定制所需的化合物

 

PEG修饰剂种类:

 胺活性聚乙二醇 Amine Reactive PEGs

 巯基活性聚乙二醇 Thiol Reactive PEGs

 单官能团聚乙二醇 Monofunctional PEGs

 同双官能团聚乙二醇 Homobifunctional PEG

 异双官能团聚乙二醇 Heterobifunctional PEG

 生物素端基聚乙二醇 Biotinylated PEGs

 荧光性聚乙二醇 Fluorescent PEGs

 表面活性聚乙二醇 Surface Reactive PEGs

 脂质聚乙二醇衍生物 Lipid PEG Derivatives

 点击化学专用聚乙二醇 Click PEG Derivatives

 含可聚合端基的聚乙二醇 Polymerizable PEGs

 多臂聚乙二醇 Multiarm PEGs

 聚乙二醇原料 PEG Raw Materials

 聚乙二醇共聚物 PEG Conjugates

 其它聚乙二醇试剂 Other PEG Reagents

 聚乙二醇试剂套装 PEG Reagent Packs

 

修饰性PEG的用途

1蛋白质类药物PEG修饰: PEG修饰蛋白质药物可以延长药物的半衰期、降低免疫原性,同时最大限度地保留其生物活性。作为治疗药物,经过聚乙二醇(PEG)修饰的蛋白质比未修饰的蛋白质更有效。PEG对蛋白药物修饰途径主要有氨基修饰(包括N端氨基的酰化修饰、赖氨酸侧链氨基的酰化修饰、N端氨基的烷基化修饰)、羧基修饰、巯基修饰等。目前,国内外对PEG修饰蛋白质类药物的研究主要集中于腺苷脱氨酶、天冬酰胺酶、干扰素、粒细胞集落刺激因子、白细胞介素等,更有40多个药物正在进行临床研究。

2肽类化合物PEG修饰:肽类化合物PEG修饰,如畦降钙素、表皮生长因子的PEG修饰产物的半衰期和生物活性显著高于原型药物。尤其是肽类化合物在聚乙二醇定点修饰方面较蛋白质更易于实现。在肽类化合物的PEG修饰研究中应用最普遍的是mPE

 3PEG修饰脂质体:普通免疫脂质体由于在血液中的循环半衰期短,易于被清除,限制了其发展。PEG修饰的长循环脂质体,增加了脂质体的血液循环时间,不但能够逃避网状内皮系统的捕获,还能提高脂质体的被动靶向性。已经被广泛用于脂质体药物制剂。

 4PEG修饰有机小分子药物:很多小分子药物,目前以抗肿瘤药物为多,采用PEG修饰技术,聚乙二醇支载小分子,可以把它的许多优良性质也随之转移到结合物中,使该聚合物具有优异的生物相容性,在体内能溶于组织液中,能被机体迅速排出体外而不产生任何毒副作用。很多抗肿瘤药物通过高分子量PEG修饰,能够达到肿瘤组织的被动靶向给药。

 5其它应用:PEG修饰亲和配体和辅因子在含水的两相分配系统中应用,用于生物大分子和细胞的纯化和分析。PEG修饰糖类可作为新的药物材料、药物载体。寡核苷酸PEG化可以增加溶解度,增加对核酸酶的抵抗和细胞膜穿透性。生物材料PEG化可以减少血栓形成,降低蛋白质和细胞黏附性。

      365bet体育专业生产、研发、销售多种聚乙二醇修饰剂,目前是国内试剂的领导品牌,365bet体育汇集国内外合成精英,开展小试、中试工艺开发,常规品大量现货及特殊产品定制,产品质量保证,提供技术支持和售后服务,满足您全方位的需求。

修饰基团:甲氧基、氨基、羧基、巯基、活性酯、马来酰亚胺、磷脂、丙烯酸酯、丙烯酰胺、醛基、硅烷、生物素、荧光素、环氧基、卤素、邻二硫吡啶、炔基、叠氮、异氰酸、硝基苯基碳酸酯、异硫氰酸乙烯砜、酰肼、四臂、八臂及各种特殊基团的特殊定制。

分子量范围:200、350、550、750、1K、2K、3.4K、5K、10K、20K、40K

提供包装规格:1g、5g、10g、及更大包装规格

若您对365bet体育的PEG产品感兴趣,请在搜索框查找您感兴趣的产品。

PEG修饰类产品             
产品类型 名称 小包装 大包装
氨基类 mPEG-NH2 MW:2000,5000 1g 5g
NH2-PEG-NH2 ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
NH2-PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
NH2-PEG-SH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
NHS-PEG-SH MW:200 400 500 600 800 1000 1g
NH2-PEG-Alkyne ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
NH2-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 100mg 500mg
羧基类 mPEG-COOH MW:2000,5000 1g 5g
mPEG-COOH MW: 350 550 750 1g
COOH-PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
COOH-PEG-MAL ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
COOH-PEG-Biotin ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
COOH-PEG-FA MW:2000,3400,5000 100mg 500mg
巯基类 mPEG-SH MW:2000,5000 1g 5g
mPEG-SH MW:350 550 750 1000 1g
SH-PEG-SH ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
SH-PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
SH-PEG-NHS  MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
SH-PEG-Biotin  MW:2000,3400,5000 500mg 1g
SH-PEG-Folate  MW:2000,3400,5000 100mg 500mg
羟基类 HO-PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
HO-PEG-NHS ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
HO-PEG-NH2 ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
HO-PEG-SH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
活性酯类 mPEG-NHS MW:2000,5000 1g 5g
NHS-PEG-NHS ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
NHS-PEG-MAL ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
NHS-PEG-FA ,MW:2000,3400,5000 100mg 500mg
生物素类 mPEG-Biotin MW:2000,5000 1g 5g
Biotin-PEG-Biotin  ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
Biotin-PEG-NHS ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
Biotin-PEG-MAL ,MW:2000.3400,5000 500mg 1g
Biotin-PEG-NH2 ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
Biotin-PEG-Folate ,MW:2000 ,3400,5000 100mg 500mg
马来酰亚胺类 mPEG-MAL MW:2000,5000 1g 5g
MAL-PEG-MAL ,MW:2000,3400,5000 1g 5g
MAL-PEG-NH2,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
MAL-PEG-OH,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
MAL-PEG-SH,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
MAL-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 100mg 500mg
硅烷类 mPEG-Silane,MW:350,500,1000 1g 5g
mPEG-Silane,MW:2000,5000 1g 5g
Silane-PEG-COOH MW:1000 1g
Silane-PEG-NH2 MW:1000 1g
Silane-PEG-NH2,MW:2000,5000 1g
Silane-PEG-NHS,MW:2000,5000 1g
邻二硫吡啶类 OPSS-PEG-NHS MW:2000,3400,5000 500mg 1g
OPSS-PEG-NH2 MW:2000,3400,5000 500mg 1g
OPSS-PEG-COOH MW:2000,3400,5000 500mg 1g
OPSS-PEG-Biotin MW:2000,3400,5000 500mg 1g
OPSS-PEG-OH MW:2000,3400,5000 500mg 1g
OPSS-PEG-MAL MW:2000,3400,5000 500mg 1g
叠氮类 mPEG-N3 ,MW:2000,5000 500mg 1g
N3-PEG-N3 ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-NHS ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-NH2 ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-SH ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-OH ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-MAL ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-COOH ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
N3-PEG-Biotin ,MW:2000 ,3400,5000 500mg 1g
磷脂类 mPEG-DSPE MW: 2000,5000 1g
DSPE-PEG-COOH,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
DSPE-PEG-NH2,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
DSPE-PEG-NHS,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
DSPE-PEG-MAL,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
DSPE-PEG-Biotin,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
DSPE-PEG-FA,MW:2000,3400,5000 200mg
DSPE-PEG-FITC, MW:2000,3400,5000 100mg 200mg
荧光素类 mPEG-FITC ,MW:2000,5000 100mg
FITC-PEG-NHS ,MW:2000,3400,5000 100mg
FITC-PEG-MAL ,MW:2000,3400,5000 100mg
FITC-PEG-NH2 ,MW:2000,3400,5000 100mg
FITC-PEG-SH ,MW:2000 ,3400,5000 100mg
FITC-PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 100mg
FITC-PEG-Biotin ,MW:2000,3400,5000 100mg
FITC-PEG-N3 ,MW:2000 ,3400,5000 100mg
FITC-PEG-Folate ,MW:2000,3400,5000 100mg
罗丹明类 mPEG-RB ,MW:2000,5000 100mg
RB-PEG-NH2,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-COOH,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-MAL,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-COOH,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-NHS,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-Biotin,MW:2000,3400,5000 100mg
RB-PEG-SH,MW:2000,3400,5000 100mg
保护基团类 TBOC or FMOC -PEG-NH2 ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
TBOC or FMOC -PEG-COOH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
TBOC or FMOC -PEG-MAL ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
TBOC or FMOC -PEG-NHS ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
TBOC or FMOC -PEG-OH ,MW:2000,3400,5000 500mg 1g
多臂类 4,8 arm PEG OH MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG NH2 MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG COOH MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG NHS MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG MAL MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG SH MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG Biotin MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g
4,8 arm PEG N3 MW:2000,3400,5000,10000,20000 500mg 1g